Tvbm

From TykWiki
Jump to navigationJump to search

tvbm står for Tyk VirtualBox Manager. Det er et sh script til at lette administrationen af virtuelle VirtualBox maskiner. Scriptet kan findes i [SVN].

Scriptet afhænger af en patch til VboxHeadless som gør det muligt at specificere --vncaddress så den ikke lytter på alle IP på maskinen. Patchen kan [findes her].

Scriptet allokerer en VNC port til hver VM der bliver oprettet.

Scriptet er lavet så hver VM bliver bridget til et vlanXXXX interface som skal være oprettet i forvejen.

Scriptet er derudover relativt selvforklarende:

[root@vbox02 ~]# tvbm
Usage: tvbm <command> <name> [options]
Help: tvbm help
[root@vbox02 ~]# tvbm help
tvbm - Tyk VirtualBox Manager
Usage: tvbm command [options]
Where 'command' and options can be:
 create <name> [-i isopath] [-r ramsize] [-d disksize] [-v vlan] [-o OS] [-c original] [-q] [-y] create a new virtual machine (VNC port will be auto selected and added to name).
 list          list all virtual machines.
 delete <name>      delete a virtual machine including harddisk - careful with this one.
 start <name>      start a virtual machine, with VNC console on the VMs designated VNC port.
 stop <name>       stop a VM.
 info <name>       show info about a VM.
 help          this help message.

Options til create subkommandoen:

 • -i isopath: Angiv fuld path til ISO fil der skal mountes, scriptet prompter for ISO valg hvis -i ikke angives. Angiv -i none for ikke at tilføje et DVD drev.
 • -r ramsize: Angiv RAM i megabytes, scriptet prompter hvis -r udelades.
 • -d disksize: Angiv disk størrelse i megabytes. Scriptet prompter for disk størrelse hvis -d udelades.-d skal dog ikke sættes hvis -c (clone mode) bruges.
 • -v vlan: Angiv VLAN nummer. Scriptet prompter for VLAN hvis -v ikke angives.
 • -o OS: Angiv OS navn. Scriptet prompter for OS hvis -o udelades. Se nederst på denne side for gyldige OS navne.
 • -c original: Clone mode. Angiv navnet på en eksisterende VM for at klone disk konfigurationen fra den. Hvis -c angives så ignoreres -d hvis den er angivet.
 • -q: Quiet mode. Ingen output ud over det nye VM navn, brugbar til scripting.
 • -y: Yes-mode. Springer bekræftelsen over før der oprettes VM (og eventuelt ZFS dataset).VBoxManage list ostypes | grep ID | sed "s/[ \s]//g" | cut -d ":" -f 2:

Other
Window31
Window95
Window98
WindowMe
WindowNT4
Window2000
WindowXP
WindowXP_64
Window2003
Window2003_64
WindowVita
WindowVita_64
Window2008
Window2008_64
Window7
Window7_64
WindowNT
Linux22
Linux24
Linux24_64
Linux26
Linux26_64
ArchLinux
ArchLinux_64
Debian
Debian_64
OpenSUSE
OpenSUSE_64
Fedora
Fedora_64
Gentoo
Gentoo_64
Mandriva
Mandriva_64
RedHat
RedHat_64
Turbolinux
Turbolinux
Ubuntu
Ubuntu_64
Xandro
Xandro_64
Oracle
Oracle_64
Linux
Solari
Solari_64
OpenSolari
OpenSolari_64
FreeBSD
FreeBSD_64
OpenBSD
OpenBSD_64
NetBSD
NetBSD_64
OS2Warp3
OS2Warp4
OS2Warp45
OS2eCS
OS2
MacOS
MacOS_64
DOS
Netware
L4
QNX
JRockitVE